CỬ NHÂN KHOA HỌC TẠI CQU11/07/2020

Khóa Cử nhân khoa học tại Central Queensland University đã được thiết kế với sự linh hoạt trong bản chất, cho phép bạn chọn một chuyên ngành theo lựa chọn của bạn và theo đuổi một sự nghiệp có thành quả trong khoa học. Bạn sẽ được hưởng lợi từ thực hành, kinh nghiệm học tập trong cả ở trường và trong thực tế.
Zalo