Thạc sĩ Sức khỏe Tâm thần Pháp y11/08/2020

Chương trình này được dạy kết hợp với Dịch vụ Sức khỏe tâm thần pháp y ở bang Queensland để cung cấp sự đào tạo chuyên môn sau đại học cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần pháp y hiện tại hoặc tương lai, bao gồm y tá, nhà tâm lí, nhân viên công tác xã hội, bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Zalo