Giới thiệu The University of Newcastle - Tư vấn du học Úc13/12/2019

Giới thiệu The University of Newcastle - Tư vấn du học Úc: Đại học Newcastle, Úc, là một nhà lãnh đạo trong giáo dục đại học, nổi tiếng về giảng dạy và học tập chất lượng cao và các chương trình học thuật hiện đại, thú vị. Sinh viên được giảng dạy bởi các nhà nghiên cứu là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của họ và tốt nghiệp sẵn sàng để tạo ra một tác động trên toàn cầu.Hơn hai phần ba sinh viên tốt nghiệp của Đại học Newcastle tìm được việc làm trong vòng bốn tháng sau khi hoàn thành bằng cấp của họ.
Zalo