​THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC TÍCH CỰC ỨNG DỤNG TẠI CQU03/07/2020

Khóa Thạc sĩ Tâm lý học Tích cực được thiết kế để đào tạo những chuyên gia làm việc trong các vai trò huấn luyện, đào tạo, tư vấn hoặc quản lý cũng như an sinh và khả năng phục hồi với các kỹ năng cần thiết để tạo ra thay đổi tích cực. Trong năm cuối bạn sẽ hoàn thành một dự án nghiên cứu ứng dụng, vốn cũng sẽ cải thiện khả năng nghiên cứu chuyên ngành của bạn.
Zalo