VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG TẠI CQU10/07/2020

Mục tiêu của khóa Văn bằng Sau đại học về an toàn và sức khỏe lao động là chuẩn bị cho các chuyên gia tương lai làm việc trong ngành công nghiệp và các dịch vụ cộng đồng trong các khía cạnh nâng cao về an toàn và sức khỏe lao động.
Zalo